Om oss

Nasjonale referansefunksjoner for parasittdiagnostikk er fordelt på to lokalisasjoner: Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved mikrobiologisk avdeling ved UNN, og Nasjonal referansefunksjon for molekylærbiologisk parasittdiagnostikk ved mikrobiologisk avdeling, og infeksjonsmedisinsk laboratorium og Regionalt kompetansetjeneste for import og tropesykdommer, ved OUS.

Bilde av Sten-Eigil Sigurdsen og Tore Lier

Ansvarlig bioingeniør og lege ved UNN, Sten-Eigil Sigurdsen og Tore Lier

Bilde av Biswa Nath Sharma, Hanne Brekke, Jan Cato Holter, Mette Sannes og Frank. O. Pettersen

Fra venstre: Biswa Nath Sharma (spesialbioingeniør), Hanne Brekke (stedfortredende lege), Jan Cato Holter (lege) ved mikrobiologisk avdeling, og Mette Sannes (bioingeniør) og Frank. O. Pettersen (lege) ved infeksjonsmedisinsk laboratorium, OUS.

Referansefunksjonene tar imot prøver fra helsevesenet for serologisk og PCR-diagnostikk. Dette er en tjeneste for helsepersonell. Hvis du er privatperson og mistenker at du kan ha parasittinfeksjon, ta kontakt med egen lege for eventuell utredning.

I tillegg til selv å ha metoder for noen av de mest brukte analysene, ønsker referansefunksjonene å fungere som sentral for videresending av prøver til samarbeidene laboratorier i utlandet. Referansefunksjonen kan ut ifra klinisk opplysninger være til hjelp ved valg av analyser. Vi vil gjøre supplerende tester (f.eks. mikroskopi, dyrkning, hurtigtesting, m. fl.) i tillegg til molekylærgenetiske og/eller serologiske tester for å kunne gi en komplett besvarelse. Ved behov for videresending til samarbeidende laboratorier i utlandet, gjør vi en vurdering av analysevalg og en vurdering av svaret før tilbakemelding til rekvirent. Referansefunksjonene er ansvarlig for å holde seg oppdatert om analyseutvalget og kvaliteten på tjenesten ved samarbeidende utenlandske laboratorier. Rekvirenter som ønsker å sende prøver direkte til laboratorier i utlandet kan selvfølgelig gjøre det.

Referansefunksjonene kan kontaktes for råd om utredning, analysevalg og tolkning av svar. Begge referansefunksjoner kan også kontaktes for hjelp til tolkning av mikroskopifunn og makroskopiske parasittpreparat (funn av ormer etc.). Ta gjerne bilde. Pasienter må gjerne oppfordres til å ta med seg prøvemateriale på et sterilt glass med litt saltvann, som kan videresendes til oss.

Referansefunksjonene rapporterer årlig til Helsedirektoratet. Det er oppnevnt en felles referansegruppe som skal komme med råd og kritikk av driften.

Referansegruppen består av:

  • Kristine Mørch (Haukeland universitetssykehus)
  • Karl Erik Müller (Drammen sykehus)
  • Patricia Campbell (Akershus universitessykehus)
  • Raisa Hannula (St Olavs hospital)
  • Erik Otte (Molde sykehus)