Kontakt oss

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til de to referansefunksjonene.

Benytt disse adressene ved innsending av prøver.

Kontakt OUS

 

OUS logo

 

Oslo universitetssykehus
Nasjonal referansefunksjon for molekylærbiologisk parasittdiagnostikk
Avdeling for mikrobiologi, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål:
Prøvesvar og prøvetaking: Telefon 22 11 88 30 (bioingeniør)
Tolkning og medisinske spørsmål: Telefon 22 11 88 28 (lege)
Regional kompetansetjeneste for import og tropesykdommer: Telefon 920 95 743 (Frank O. Pettersen)

Kontakt UNN

 

UNN logo

 

Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Postboks 56
9038 Tromsø

Ved spørsmål:
Prøvesvar og prøvetakning: Telefon 77 62 70 27 (bioingeniør)
Tolkning og medisinske spørsmål: Telefon 77 62 79 51 (lege)

Tilbakemelding

Dersom du har tilbakemeldinger på innholdet på dette nettstedet, spørsmål eller feil, kan du ta kontakt med Jan Cato Holter på e-post jacaho@ous-hf.no.