Analyser

Nasjonal referansetjeneste for molekylærbiologisk parasittdiagnostikk (OUS)

 

 

1Som del av Nasjonal referansefunksjon for toxoplasma-diagnostikk ved Mikrobiologisk avd. Rikshospitalet.

2Multiplex real-time PCR

Klikk på analysene for mer informasjon om de enkelte analyser. Alternativt finnes informasjon om alle analysene i Mikrobiologiportalen ».

Vi mottar prøver til analyse ved eget laboratorium eller forsendelse til samarbeidende laboratorier i utlandet. Referanse funksjonen kan ut ifra klinisk opplysninger være til hjelp ved valg av analyser. Vi vil gjøre supplerende tester (f.eks. mikroskopi, dyrkning, hurtigtesting, m. fl.) i tillegg til molekylærgenetiske og/eller serologiske tester for å kunne gi en komplett besvarelse. Ved behov for videresending til samarbeidende laboratorier i utlandet, gjør vi en vurdering av analysevalg og en vurdering av svaret før tilbakemelding til rekvirent. Det arbeides med å lage en metodebok.

Bruk gjerne eget (lokalt) rekvisisjonsskjema eller rekvisisjon for mikrobiologiske analyser ved Ullevål eller UNN, merket godt med opplysninger om rekvirent, pasient, kliniske opplysninger og ønsket analyse. Påfør også opplysning om det er ønskelig at laboratoriet utfører supplerende analyser etter vurdering av kliniske opplysninger. Det kan med fordel også legges til telefonnummer for eventuelle telefonsvar.